Żołnierze wyklęci

Druga Wojna Światowa dla obywateli Rzeczpospolitej Polski odrodzonej po 123 latach zaborów była prawdziwym końcem świata. Napaść Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku a po niej inwazja sowiecka dokonana na Kresy Wschodnie 17 września spowodowały ostateczny rozpad państwa. Od tego momentu na obszarze całego kraju zaczęły powstawać grupy konspiracyjne, które za główny cel postawiły sobie jak najszybsze odzyskanie przez Polskę niepodległości. W 1940 roku takich organizacji na terenie okupowanego kraju było 140. Po kapitulacji Warszawy Powołano Służbę Zwycięstwu Polsce (SZP), którą z czasem zastąpiono Związkiem Walki Zbrojnej (ZWZ). W 1942 roku powstała Armia Krajowa (AK), która skupiła zdecydowaną większość podziemnych organizacji takich jak Bataliony Chłopskie. Armia Krajowa podjęła wysiłki połączenia z Narodową Organizacją Wojskową co ostatecznie zakończyło się rozłamem w wyniku, którego wyodrębniły się Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).

Armia podziemna stanowiła istotne ogniwo Polskiego Państwa Podziemnego. Głównym celem do jakiego konsekwentnie dążyła AK było wywołanie ogólnonarodowego powstania przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Akcja Burza

Akcja „Burza” (w wyniku której m. in. wybuchło Powstanie Warszawskie) ostatecznie zakończyła się fiaskiem. Dodatkowo po niekorzystnych dla Polski rozstrzygnięciach podczas konferencji w Teheranie i Jałcie państwa alianckie ostatecznie wycofały poparcie dla Polskiego rządu emigracyjnego. W konsekwencji Związek Sowiecki otrzymał nieograniczoną władzę nad terenem Europy wschodniej.

Z tymi ustaleniami nigdy nie pogodzili się żołnierze polskich organizacji konspiracyjnych. Uważali bowiem, że sowiecka władza nad Polską jest uzurpacją. Postanowili z nielegalną władzą walczyć do ostatniej kropli krwi. Opór zbrojny przeciwko terrorowi komunistycznej władzy w powojennej Polsce rozpoczął się w już 1944 roku jeszcze przed formalnym zakończeniem działań zbrojnych na wszystkich frontach II Wojny Światowej i trwał nieprzerwanie do października 1963 roku do chwili schwytania i zamordowania ostatniego żołnierza podziemia – Józefa „Lalusia” Franczaka. Przez 18 lat od zakończenia wojny żołnierze z niemal wszystkich formacji wchodzących w skład Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych ponosili nadludzki wysiłek w walce przeciwko wrogowi nieustannie rosnącemu w siłę, wierząc do końca w zwycięstwo wolnej Polski.

Projekt Wyklęci do szkół

Czym jest projekt? W Jaki sposób i co chcemy osiągnąć?

Więcej informacji

Aby zrozumieć fenomen zjawiska podziemia niepodległościowego w pierwszych latach PRL należy zagłębić się w niesamowite życiorysy Wyklętych i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie: Co sprawiało, że byli skłonni zapłacić życiem za próbę urzeczywistnienia myśli i marzeń o wolnej Polce?